About Nir Dubrovsky

Here are my most recent posts

ADD ו- ADHD – הפרעות שלא מפריעות

פחדים וחרדות

ADD מוגדרת כהפרעת קשב ו- ADHD כהפרעת קשב עם היפראקטיביות – שתיהן, נוירולוגיות. התסמינים ההתנהגותיים מופיעים כבר בגיל הרך ואינם נעלמים עם השנים אלא רק משנים צורה. בעלי ADD ו- ADHD  הינם, לרוב, בעלי אינטליגנציה מעל לממוצע, אך מתקשים בהתנהלות הנחשבת לנורמטיבית.

גמילה לסוגיה

גמילה

גמילה הינה התערבות הנדרשת כשמתקיימת התמכרות להתנהגות או לחומר כלשהו. ישנם סוגים רבים של התמכרויות כגון חומרים פסיכו-אקטיביים כסמים, אלכוהול, תרופות מרשם פסיכיאטריות ועוד, שהינם חומרים שמשפיעים על המח ועל התפקוד הנפשי.

חיזוק בטחון עצמי

חיזוק בטחון עצמי

ביטחון עצמי משקף את היכולת של האדם להבין את הכוחות והעוצמות שבו ולהתנהל באופן בטוח בסיטואציות חברתיות.
היעדר ביטחון עצמי הינו נחלתם של ילדים, בני נוער ומבוגרים. אלו הסובלים מחוסר ביטחון ירבו לנתח מצבים, לבקר ולשפוט את עצמם בחומרה.

פחדים וחרדות בקרב ילדים

פחדים וחרדות

האם ישנו מישהו שלא חווה פחד מעולם? כולם מפחדים. גדולים וקטנים כאחד. הפחד הינו משאב חיובי ומנגנון הישרדותי שמסייע לנו בהימנעות מסכנה. בעבר היה זה הצורך להיות קשובים לטבע ולהימנע מחיות טרף ואילו כיום, הסכנות לובשות צורה אחרת;